04/01/2024, 14:23

Wat is jouw ambitie?

Kun je wat meer vertellen over de rol die je momenteel vervuld?

04/01/2024, 15:15

Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor jou?

04/01/2024, 15:32

Vinden jouw vrienden/familie jou een ambities persoon? Waarom?

Waar wil je over 5 jaar staan?

04/01/2024, 17:20

Ik hoor regelmatig het “coachen” terugkomen in jouw verhaal. Zou je je hierin verder willen ontwikkelen in de toekomst, bijvoorbeeld als myCoach?

Hoe draagt myBrand bij aan het realiseren van jouw ambitie?

Zijn er ook zaken die jou tegenhouden in het realiseren van jouw ambitie?

Wie is er een voorbeeld voor jou binnen myBrand? Waarom?

Waar word je gelukkig van in je werk?

In hoeverre hebben jouw hobby’s invloed op jouw werk?

Bekijk alle actuele vacatures

Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze actuele vacatures en Join the club!